Η εταιρία μας

Η εταιρία Περιβαλλοντική & Ενεργειακή Διαχειριστική Πάτρας Μόσχος Ιωάννης Μον.Ι.Κ.Ε. ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2017 με σκοπό να προωθήσει την αειφόρο ανάπτυξη μέσω της διαχείρισης απορριμμάτων και λυμάτων αλλά και της μείωσης της δαπάνης ενέργειας από οικιακούς χρήστες.

ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥΤα οργανικά αστικά απορρίμματα και τα επεξεργασμένα αστικά λύματα μπορούν με τις κατάλληλες μεθόδους επεξεργασίας να προσφέρουν χρήσιμα προϊόντα που μπορούν να βοηθήσουν ακόμα και στη μείωση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων.

Η εταιρία, με τις εξειδικευμένες γνώσεις μπορεί να προβεί στην εκπόνηση αντίστοιχων οικονομοτεχνικών μελετών που θα αφορούν την μελέτη, την κατασκευή αλλά και την πιθανή απόσβεση μιας επένδυσης σε αυτόν τον τομέα.

 

Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση της δαπάνης ενέργειας στα κτήρια οδηγεί στην κατασκευή νέων ενεργειακά αποδοτικών σπιτιών αλλά και την ενεργειακή ανακαίνιση παλαιοτέρων.

Η εταιρία προσφέρει την πιο πάνω υπηρεσία με δυνατότητα σχεδιασμού ακόμα και Παθητικών Σπιτιών.

Τέλος, η εταιρία αναλαμβάνει οτιδήποτε έχει σχέση με μελέτες που αφορούν την ειδικότητα του μηχανολόγου μηχανικού.

Πιστοποιημένος σύμβουλος Παθητικού Κτηρίου